top of page

AcesoCare

MENU

Reshaping the Future for Health Care

Mission

Vi arbetar för individen och samhället

Vårt uppdrag är att göra skillnad för både patienten och samhället när det gäller hälsa och välbefinnande. Vi lär av varandra, använder den senaste kunskapen och skapar de bästa lösningarna utifrån dina unika behov. De som behöver ska få möjlighet till rätt vård inom ramen för nya mediciner och arbetssätt. 

Bakgrund

Vilka är vi?

Aceso Care är ett entreprenörsbolag som samlat ett tiotal personer/ägare, varav huvuddelen är medicinska experter med bakgrund inom läkaryrket, medtech och läkemedelsindustrin. Resterande representerar kompetenser inom IT och marknad med fokus på AI, analytics och automatisering. 
Vår verksamhet är förlagd i hjärtat av Karolinska Institutet Science Park, vilket möjliggör nära samarbete och möten mellan forskare och företag inom life science-branschen.

Nya mediciner & metoder

Aceso Care fokuserar på att skapa banbrytande lösningar och arbetssätt för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten för nya läkemedel genom att noggrant bevaka marknadens utveckling och identifiera de mest lovande innovationerna.
Med vår insikt i marknaden kan vi effektivt lotsa våra patienter och partners genom den snabbt föränderliga läkemedelslandskapet.

Professionell vetenskap

Professionell vetenskap innebär att tillämpa vetenskapliga metoder och kunskap inom ett specifikt yrkesområde eller profession.

Inom hälso- och sjukvården innebär detta att använda vetenskapliga principer och evidensbaserad praxis för att göra välgrundade beslut om patientvård och behandling.

Fysiskt och Psykiskt

Att placera människan i centrum av vår verksamhet är av yttersta vikt för oss. Hälso- och sjukvård handlar om att hjälpa och vårda människor. 


Därför säkerställer vi att alla våra insatser är inriktade på att främja patienternas välbefinnande och hälsa, oavsett om det gäller fysiska eller psykiska behov. Varje individ är unik och kan ha olika behov och förutsättningar, både fysiskt och psykiskt. 

Våra värderingar

Våra värderingar och övertygelser är en del av vår identitet

INNOVATION
Innovation är en förutsättning för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför där individens tro på innovationsförmåga är avgörande. Våga tänka nytt och testa nytt – i det stora och det lilla. 
 
ANSVARSTAGANDE
VI känner ansvar för våra patienter och partners, alltid sätta säkerhet först i alla våra beslut. Att uppträda professionellt med hög kompetens gäller i alla sammanhang. Bidra till samhället, miljön och socialt engagemang är en självklarhet.
 
ENGAGEMANG
Vi strävar alltid efter att göra skillnad för både patienter som bidrar till ett högre syfte. Engagemang i arbetet skapar gemenskap som ger bättre resultat.
 
 

Fokusområden Aceso Care

Vår tjänst "Obestiaskollen" spelar en avgörande roll i kampen mot den globala epidemi av övervikt.

Som en digital vårdgivare specialiserad på medicinsk viktnedgång, erbjuder vi utbildning och stöd till personer som lider av övervikt.

Genom att fokusera på livsstilsförändringar, kost och fysisk aktivitet strävar vi efter att inte bara

behandla symtomen utan också adressera de underliggande orsakerna till övervikt.

På så sätt spelar vår "Obestiaskoll" en viktig roll i att främja långsiktig hälsa och välbefinnande för våra deltagare och samhället som helhet.

Kardiovaskulära sjukdomar

Merparten av Aceso Care´s läkare arbetar med kardiovaskulära sjukdomar dedikerade till att bekämpa hjärt- och kärlsjukdomar genom intensivt arbete med att upptäcka nya mediciner, lösningar och metoder. Deras arbete är inte bara att behandla symptomen, utan också att adressera de underliggande orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar.

Testosteron

Aceso Care har en stark mission och intresse för att främja hälsa genom att förstå och behandla hormonella obalanser, särskilt i samband med testosteron för både män och kvinnor. Vi anser att det behövs skräddarsydda lösningar baserade på medicinsk expertis och forskning för att optimera både testosteronnivåer och hantera relaterade utmaningar som kan uppstå vid övervikt och fetma. Genom att öka medvetenheten och erbjuda individanpassad vård strävar vi efter att främja en hälsosam och balanserad hormonell och metabol miljö för våra patienter, där testosteron och vikt hanteras effektivt och i samklang.

Smärta och obesitas


Aceso Care är starkt engagerade i att finna nya lösningar för att behandla smärta, särskilt kronisk smärta som kan vara förknippad med obesitas. Vi förstår det komplexa sambandet mellan ledsmärta och övervikt, och hur denna kombination kan göra livet enormt svårt för många individer.

Det är mycket som händer inom området för smärthantering, särskilt med tanke på de utmaningar som pandemin har medfört. Vi är fast beslutna att fortsätta arbeta mot att förbättra livskvaliteten för de som lever med kronisk smärta i samband med obesitas.

bottom of page