top of page

AcesoCare erbjuder 
primärvården digitala läkartjänster

  • Digital läkarbemanning

  • Automatiserad receptförnyelse

  • Tjänster för patientstöd

- Tillsammans effektiviserar vi vården

AcesoCare bidrar till Vision E-hälsa 2025 målsättningar

 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

logotyp_ehalsa2025_liggande_rgb_edited.p
Läkare som behandlar patient

Tillsammans med vårt läkarteam erbjuder vi digitala vårdmöten och automatiserade lösningar för vården.


Vi  hjälper vårdcentralerna att skapa en effektivare och mer jämlik vård, som frigör tid för mer patientnära vårdarbete.

Thomas Gawron, Styrelseordförande.

"AcesoCare har sin grund i att Sverige År 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd"

Skärmavbild 2022-02-08 kl. 11.01.51.png

AcesoCares digitala tjänster till primärvården ger en mer flexibel och effektivare sjukvård.

De nya möjligheterna som digitaliseringen erbjuder kan tillämpas på en mängd olika användningsområden till exempel virtuella besök, tidig diagnostisering, automatisering, AI baserad triagering, självmonitorering av kroniska tillstånd och psykologiskt stöd.

bottom of page