top of page

AcesoCare

MENU

Terms & Conditions

En juridisk friskrivning

Informationen som tillhandahålls på Aceso Care är endast allmänna och övergripande förklaringar och information om hälsa och livsstilsförbättringar. Du bör inte förlita dig på denna webbplats som medicinsk rådgivning eller rekommendationer för din hälsa, eftersom varje persons situation är unik. Vi rekommenderar starkt att du rådfrågar en kvalificerad hälsoexpert för personlig rådgivning och behandling.Tjänstens syfte

Aceso Care tillhandahåller information och verktyg för att främja hälsosamma livsstilsval och vikthantering. Vi strävar efter att erbjuda användbara resurser för att stödja dig i din hälsoregim. Det är dock viktigt att förstå att resultaten av användningen av våra tjänster kan variera från person till person och är beroende av flera faktorer, inklusive individuella förutsättningar och engagemang för att följa råd och rekommendationer.

 

Användaransvar

Genom att använda Aceso Care accepterar du att du har det fulla ansvaret för ditt välbefinnande och eventuella konsekvenser av att följa råd och rekommendationer som ges på denna webbplats. Vi friskriver oss från ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå till följd av användningen av våra tjänster.

 

Ändringar och tillgänglighet

Aceso Care förbehåller sig rätten att göra ändringar i tjänsten och webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Vi strävar efter att upprätthålla en tillgänglig webbplats, men vi kan inte garantera att tjänsten kommer att vara fri från avbrott eller fel.

 

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda Aceso Care samtycker du till vår insamling och användning av din personliga information enligt vår integritetspolicy.

 

Jurisdiktion och tvistlösning

Dessa villkor och bestämmelser regleras av [Svensk lagstiftning och förordningar enligt hälsovård och läkemeder]. Eventuella tvister som uppstår från dessa villkor ska lösas genom förhandlingar i första hand. Om en överenskommelse inte kan nås ska tvisten avgöras genom skiljeförfarande enligt tillämplig lag.

Genom att använda Aceso Care samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och bestämmelser. Om du inte godtar dessa villkor, vänligen sluta använda våra tjänster.

bottom of page