top of page

AcesoCare

MENU

Expertis & Omsorg

Vården handlar om att binda samman vetenskaplig expertis och behandling med patienternas kunskap om sina egna förmågor.Genom att investera i detta kapital kan vi, i en framtid, dra nytta av den bästa hälso- och sjukvården

Kardiologi & Obesitas

Fetma är en av de största riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Merparten av vårt läkarteam har sin fokusering inom kardiologi och är dedikerade att arbeta med obesitas. En investering både för individen och samhället.

Partnerskap

Partnerskap är den mest centrala delen i personcentrerad vård. Det handlar om ömsesidig respekt för varandras kunskap. Samverkan mellan patienten, närstående och hälsoprofessionellas kunskap om vård och behandling.

Bemötande

Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och förutsättningar. Att förstå att patienten ofta är i ett utsatt läge, bland annat på̊ grund av sin sjukdom, oro och beroendeställning. Ett gott bemötande som främjar delaktighet, patientinflytande och patientsäkerhet.

Tillgänglighet

Tillgänglighet förbättrar patientupplevelsen.

När vården är lättillgänglig och anpassad efter patienternas behov ökar nöjdheten och förtroendet för vården: När du inte kan komma till vården, kan den komma till dig.

bottom of page