top of page

AcesoCare

MENU

Ketamin

Ketamin, ett narkosmedel känt för sina snabba antidepressiva effekter, har blivit föremål för forskning som en potentiell behandling för svår depression. Dess verkningsmekanism och potential som antidepressiv behandling skiljer sig markant från traditionella metoder.

## Snabbverkande Effekt

Ketamin har visat sig ha en nästan omedelbar effekt på patienter med svår depression, även hos dem som inte svarat på traditionella behandlingar som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Denna snabba effekt är särskilt anmärkningsvärd jämfört med SSRI, som ofta tar upp till två veckor för att börja verka, och där 15-30% av patienterna inte upplever någon förbättring alls[1].

## Mekanism

En svensk forskningsstudie har identifierat en viktig måltavla för ketamin i hjärnan, vilket öppnar vägen för utvecklingen av nya depressionsläkemedel. Studien, genomförd vid Karolinska institutet och Norra Stockholms psykiatri, fokuserade på ketaminets påverkan på serotonin 1b-receptorer i hjärnan. Forskarna använde positronemissionstomografi (PET) för att avbilda försökspersonernas hjärnor och upptäckte att ketamin verkar via dessa specifika receptorer[1].

## Kliniska Studier och Godkännanden

Trots att ketamin inte har ett regulatoriskt godkännande som behandling av depression i alla länder, har läkemedelsmyndigheterna i USA och EU godkänt esketamin, en variant av ketamin, för behandling av depression. Esketamin, som administreras som nässpray under varumärket Spravato, kan användas hos patienter som redan har provat fyra behandlingsalternativ mot sin depression och i vissa fall som akut korttidsbehandling vid psykiatriska nödsituationer[2].

## Jämförelse med ECT

En studie jämförde effekten av ketamin med elektrokonvulsiv terapi (ECT), en etablerad behandling för svår depression. Resultaten visade att även om ECT hjälpte fler patienter än ketamin, sågs ketamin som ett lovande alternativ, särskilt för patienter som inte svarar på andra behandlingar. Denna studie understryker ketaminens potential som ett alternativ till ECT för vissa patientgrupper med svår depression[4].

## Slutsats

Ketamin representerar en ny riktning inom behandling av svår depression, med dess snabba effekt och unika verkningsmekanism. Forskningen kring ketamin fortsätter att utvecklas, och dess roll i behandlingen av depression kan komma att expandera i takt med att mer blir känt om dess effektivitet och säkerhet.

Sources

[1] Studie om ketamin hittade måltavla för nya läkemedel https://www.lakemedelsvarlden.se/svar-om-ketamin-mot-depression-oppnar-for-nya-lakemedel/

[4] Ny studie jämför ECT och ketamin vid svår depression https://www.lu.se/artikel/ny-studie-jamfor-ect-och-ketamin-vid-svar-depression

[6] Ny studie visar hur ketamin verkar mot depression - KI Nyheter https://nyheter.ki.se/ny-studie-visar-hur-ketamin-verkar-mot-depression

[7] Nya rön om hur ketamin hjälper mot depression - LäkemedelsVärlden https://www.lakemedelsvarlden.se/nya-ron-om-hur-ketamin-hjalper-mot-depression/

[9] El mer effektivt – men ketamin ett alternativ vid depression https://fof.se/artikel/el-mer-effektivt-men-ketamin-ett-alternativ-vid-depression/

[11] Ny studie jämför ECT och ketamin vid svår depression https://www.vetenskaphalsa.se/ny-studie-jamfor-ect-och-ketamin-vid-svar-depression/

[12] Ketamin som möjlig Behandling för depression - Paracelsus Recovery https://www.paracelsus-recovery.com/sv/blog/ketamin-som-mojlig-behandling-for-depression/

[14] Ketamin kan ge nya svar om depression - Karolinska Institutet https://ki.se/forskning/ketamin-kan-ge-nya-svar-om-depression

[17] Hjärnans plasticitet och kopplingen till depression https://www.medicin.lu.se/artikel/hjarnans-plasticitet-och-kopplingen-till-depression

[19] Möjlig verkningsmekanism av ketamin vid behandling av depression https://nyheter.ki.se/mojlig-verkningsmekanism-av-ketamin-vid-behandling-av-depression

[20] [PDF] SAHLGRENSKA AKADEMIN Beteendeeffekter av ketamin ... - GUPEA https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69264/gupea_2077_69264_1.pdf?sequence=1


Kommentarer


bottom of page