top of page

AcesoCare erbjuder digitala tjänster som stöd för primärvården

- Virtuella läkar besök

- Receptförnyelse

- Digitalt patientstöd

De nya möjligheterna som digitaliseringen erbjuder kan tillämpas på en mängd olika användningsområden.

Läkare med Digital Tablet

Virtuella läkarbesök där patienten erbjuds exempelvis undersökning och diagnostik med hjälp av videosamtal.
Allt utifrån vårdcentralens behov.

Magnus Cohlin, Process & Organisations expert.

"AcesoCare är ett tydligt exempel på hur man rent konkret kan skapa nytta och värde direkt, samtidigt som man bygger en hållbar och skalbar lösning för framtida behov"

Detoxification _edited.png

Ett exempel på en av AcesoCare´s tjänster är automatiserad receptförnylese.
Det  innefattar hela receptförnyelsekedjans flöde, från att det kommer in till vårdcentralen eller 1177 till färdigt recept till patient. 

Våra tjänster / Digital vårdkedja.

Läkare och patient

Digital vårdkontakt

- Undersökning och diagnostik av patienter med hjälp av videosamtal.

Sortera medicin

Receptföryelse

- Automatiserad receptförnyelse för effektivare handläggning och mindre administrativ börda.

Sjuksköterska med skyddsmask

Helgdoktorn

De flesta vårdcentraler runt i landet arbetar i regel bara vardagar och har stängt på helger. Vi vill med våra digitala lösningar ändra på detta. . 

Doktor på en dator

Handledning/ konsultation

- Utförande av intyg.
- Årskontroller och utbildningar.

- Samtalsterapi

Äldre kvinna på gym

Livsstilsrådgivning

ex: Rökavvänjing, kontroll av blodtryck,

viktkontroll, alkoholkonsuption etc

Psykolog

Psykosocialt stöd

- KBT, Krishantering

Verksamheten har till avsikt att avlasta patientbördan i direkt samarbete med vårdcentraler.

Det är alltså vårdcentralen som bestämmer vilka patientgrupper som kan ha nytta av digital vård.
AcesoCare är en digital vårdgivare som erbjuder mycket av vad en digital vårdcentral kan erbjuda.

 

Användningsområde för digitala vårdmöten på vårdcentraler
 

Case 1

Pelle 60 år med hypertoni, dubbelbehandling i övrigt frisk som dx hypertoni i 40 års ålder. Har i övrigt inga andra sjukdomar och har en aktiv livstil. Motionerar dagligen i form av långa promenader i skogen. Pelle skall enligt rutin genomgå en hälsokontroll varje år för att utvärdera effekten av pågående behandling samt utesluta biverkningar eller tillkomst av andra komorbiditeter. Pelle har tidigare haft kontakt med andra digitala vårdgivare pga rådande pandemi och tycker att det fungerar alldeles utmärkt att ha läkarmötet hemmavid utan att behöva riskera smittas eller åka långt för ett enkelt återbesök. Se VDO

Case 2

Sara 40 år med övervikt och diabetes typ 2, rökare, dricker lagom med alkohol och motionerar sällan. Sara är planerad för årlig kontroll avseende diabetesbehandling och kontroll av HbA1C samt P-glukos. Samtidigt skall Sara genomgå en riskbedömning avseende utveckling av hjärt och kärlsjukdomar (Framingham risk score) (Score 2).  Se VDO

Case 3

Ali 50 år med lättare hjärtsvikt som tidigare följts via hjärtmottagning skall enligt utremissen kallas för årlig återbesök till vårdcentralen för klinisk bedömning och kontroll av pågående sviktbehandling. Har i botten även hypertonibehandling och Astma. Tidigare rökare men slutade för ca 15 år sedan. Det planeras att man även granskar hans astmabehandling pga tilltagande andningssvårigheter sekundär till astma.

Case 4

Gertrud 70 år med KOL och tidigare hjärtinfarkt. Gertrud är ensamstående, bor i en lägenhet på andra våningen och nyligen börjat notera svårigheter att kunna ta sig uppför trapporna pga smärta i höftleden. Har hemtjänst x 4 och planerar att utökade dessa pga utökad behov. Hon skall enligt tidigare bokningsunderlag bokas för kontroll av KOL behandlingen och även diskutera livsstilen. På den gemensamma ronden med KOL-sköterskan och dietisten föreslås att Gertrud kandideras för den digitala KOL-skolan. Bedömningen är att denne patient har ett extra behov av ingående granskning av behandling, energibehov och samtidigt utbildning.

Digitala vårdmöten för patientgrupper som behöver utbildas och uppföljas till följd av sin sjukdom, Exempel på sådana möten: Hjärtskola, Kolskola, diabetesskola, hypertoniskola etc.

bottom of page