top of page
Vi är Aceso Care, ett start up bolag med inriktning inom E-hälsa

Vi arbetar för effektivisering och digitalisering av sjukvården.

Vår prioritet är främst utveckling av primärvården som vi anser är ett av områdena med störst behov av effektivisering.  

Aceso care följer Sveriges vision för E-hälsa och erbjuder tjänster som ligger i linje med Vision E-hälsa 2025 då Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. 

 

Vi har omformulerat vårt sätt att tänka när det gäller samarbete inom primärvården och menar att de digitala tjänster som erbjuds av andra aktörer bör vara samordnat och en integrerad del av vårdcentralen. 

 

Primärvården idag utmanas av ökad administrationsbörda, personalbrist och ökade patientflöden.
Vi kan med hjälp av vår diverse E-konsultpaket underlätta en del av primärvårdens utmaningar.
Vi frigör tid för ordinarie personal och skapar förutsättningar för kompetensutveckling,verksamhetsplanering,
administration och sist men inte minst reducering av den växande vårdskulden som exempelvis uteblivna årskontroller. 

 

Vi erbjuder helt enkelt dessa ovannämnda tjänster som en virtuell drop-in klinik som arbetar för och inte mot vårdcentralen. 

AcesoCare söker samarbetspartners som delar vår vision om att förbättra och modernisera vården. 

Vi välkomnar dig som vill ta till vara på den möjlighet som digitalisering erbjuder. Att leverera bästa möjliga vård i en modern värld.

Samarbeta med oss för att förverkliga denna vision.

KONTAKTA OSS FÖR SAMARBETE

Tack !

bottom of page