top of page

I linje med Vision E-hälsa 2025 då Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och
e-hälsans möjligheter har vårt team av läkare och kompetenta IT partners ett unikt erbjudande.

532062-hjarta-i-medicinsk-sjukhus-ikon-v
IT-Icon-2.png
Knäledsundersökning

AcesoCare´s affärside är att möjliggöra nya användningsområden inom e-hälsa.

Allt från elektroniska journaler, virtuella besök, diagnostisering, självhantering av kroniska tillstånd till psykologiskt stöd.

En god digital hälsa inom organisationen ger således patienten ett löfte om tillgänglighet och trygghet –

två grundläggande faktorer för ett konkurrenskraftigt erbjudande inom vården.

Khalid Abbasi, Läkare

"Effekten av att arbeta med intelligent automatisering inom vården, har gjort att min roll som läkare fått mer tid över till att vara just läkare, inte administratör"

Digital läsning

Digitala  vårdmöten –  idag  en  naturlig  del av  det svenska  vårdsystemet.

Planerade  läkarmöten  på  distans  har  i  vissa  regioner  förekommit  för  specifika patientgrupper  i mer än  tio  år, men  det var först 2016  som  marknaden  för  ”spontana” digitala  primärvårdsbesök  tog  fart.
Idag anses det som standard.

Idag  finns det flera  olika  aktörer  som  erbjuder  digitala  tjänster  för  ordinerad  egenvård  och hemmonitorering.  En  patientgrupp  kan  finna  möjligheter  att  få  stöd  i  sin  egenvård  eller hemmonitoreringstjänster  från  offentligt  driven  primärvård,  sjukhusvård  eller  från  privata vårdgivare.  Det  är  tydligt  att  det inte  längre  endast är den  traditionella  offentligt drivna vården  som  kan  erbjuda  längre  relationer med  patienter med  långvariga  eller kroniska tillstånd.  

Skåp med nycklar

Hur skiljer sig AcesoCare från andra ?

AcesoCare's läkargrupp är till för vårdcentralen.

Vi är mån om att sätta patienten i fokus och erbjuder därför läkare till etablerade vårdcentraler i kommuner och regioner.

 

Patienten vänder sig till sin befintliga vårdcentral och behöver inte ändra sina rutiner.

Vårdcentralen i sin tur behåller ansvaret och kontakten med patienten löpande men kan erbjuda digitala vårdmöten för att höja sin kapacitet och prioritera rätt.

bottom of page