top of page

AcesoCare

MENU

Möt Aceso Care,
Framtidens vård idag

AcesoCare är ett modernt företag där visionen är tydlig, att leverera morgondagens vård och medicin direkt till dig inom ramen för våra värderingar. Att förbättra människors hälsa är vår drivkraft.

Vår story

Vi på AcesoCare brinner för att hålla oss uppdaterade med de senaste rönen inom medicin och vetenskap. Vi strävar ständigt efter att fylla våra sidor med relevant information och nya tjänster som kan guida dig på din resa mot välmående.

 

Aceso Care är ett entreprenörsbolag som samlat ett tiotal personer/ägare, varav huvuddelen är medicinska experter med bakgrund inom läkaryrket, medtech och läkemedelsindustrin. Resterande representerar kompetenser inom IT och marknad med fokus på AI, analytics och automatisering. 

Vår verksamhet är förlagd i hjärtat av Karolinska Institutet Science Park, vilket möjliggör nära samarbete och möten mellan forskare och företag inom life science-branschen.

Alla är unika

Framtidens hälsa och vård handlar i allt större omfattning om individen. Vårt uppdrag är att göra skillnad för både patienten och samhället när det gäller hälsa och välbefinnande. Vi lär av varandra, använder den senaste kunskapen och skapar de bästa lösningarna utifrån dina unika behov.

 

De som behöver ska få möjlighet till rätt vård inom ramen för nya mediciner och arbetssätt. Det handlar om att ge dig den personliga vård och uppmärksamhet du förtjänar.

Säkerhet & integritet

För att skydda patienternas personliga information och integritet vidtar Aceso Care strikta åtgärder för att säkerställa datasäkerhet och efterlevnad av sekretesslagar och föreskrifter. Detta innefattar bland annat datalagringsmetoder, krypteringstekniker, åtkomstkontroller och GDPR.

Transparans

Transparens är avgörande för förtroende inom medicinsk vård. Aceso Care arbetar kontinuerligt med områdena vårdkvalitet, patientupplevelse, styrning, personlig vårddata och kommunikation av vårddata.

Innovation & tillväxt

Innovation är en förutsättning för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför där individens tro på innovationsförmåga är avgörande. Våga tänka nytt och testa nytt – i det stora och det lilla. Aceso Care strävar alltid att förbättra vården med mer effektiva arbets- och angreppssätt vilket ger ett bättre resultat för patienten.

Teamwork

Vi tror på teamwork och att sammanföra olika kompetenser/expertis. Tillsammans stöttar vi varandra mot samma mål vilket leder till en ökad produktivitet och en snabbare problemlösning. Att erbjuda optimal vård till varje individ.

Community Outreach

Aceso Care strävar efter att nå och betjäna olika samhällsgrupper, kulturer, språk och demografier. Genom att vara mångsidiga och inkluderande i vår tillgänglighet strävar vi efter att säkerställa att ingen lämnas utanför och att alla kan dra nytta av våra medicinska tjänster.

Craftsmanship

Vår erfarenhet med läkare och specialister inom områdena kardiologi och obesitas är djupgående och mångfacetterad. Genom kompetens och samarbeten har vi kunnat utveckla och implementera effektiva behandlingsmetoder och program för att hantera hjärt-kärlsjukdomar och övervikt. Detta ger oss en unik inblick och expertis för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.

Våra grundstenar

Läkare

Med ett välrenommerat läkarteam som har omfattande erfarenhet inom kardiologi och obesitas är Obesitaskollen och Aceso Care de självklara valen för din hälsorelaterade resa.

Med årtionden av kombinerad erfarenhet och expertis har vi finjusterat vår förmåga att erbjuda skräddarsydd vård av högsta kvalitet.

Vi förstår att varje individ är unik och tar ett helhetsgrepp om varje patients behov och mål. Genom att integrera avancerad teknik med vår djupa förståelse för medicinska behov och patienters känslomässiga välbefinnande, strävar vi efter att inte bara behandla sjukdomar, utan att främja en hållbar hälsa på lång sikt.

Kundvård

I kärnan av Aceso Care finns en ovärderlig tillgång - vårt team av dedikerade vårdpersonal. Men vi är inte bara här för att behandla sjukdomar; vi strävar efter att skapa varaktiga och meningsfulla förändringar i ditt liv.

 

För oss är det inte bara en fråga om medicinsk vård, det handlar om att bygga en personlig och förtroendefull relation med dig.

Vi förstår att varje individ är unik och att varje steg på din resa mot hälsa är viktigt.

 

Därför är vi här för att lyssna på dig, stödja dig och vägleda dig genom varje utmaning och framsteg. Hos oss är du inte bara en patient, du är en del av vår familj.

Tillsammans kämpar vi mot obesitas och främjar en balanserad livsstil som stöder din långsiktiga hälsa. Genom att prioritera kundkontakten och bygga starka relationer är vi redo att gå hand i hand med dig på din väg mot välbefinnande och en hälsosam framtid.

bottom of page